Hľadaný výraz: 1Pt 4,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v Duchu.

1

mail   print   facebook   twitter