Hľadaný výraz: 1Pt 4,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 „A ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“

1

mail   print   facebook   twitter