Hľadaný výraz: 1Pt 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom,

1

mail   print   facebook   twitter