Hľadaný výraz: 1Pt 3,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.

1

mail   print   facebook   twitter