Hľadaný výraz: 1Pt 3,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.

1

mail   print   facebook   twitter