Hľadaný výraz: 1Pt 3,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,

1

mail   print   facebook   twitter