Hľadaný výraz: 1Pt 3,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu osem ľudí.

1

mail   print   facebook   twitter