Hľadaný výraz: 1Pt 3,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení.

1

mail   print   facebook   twitter