Hľadaný výraz: 1Pt 3,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.

1

mail   print   facebook   twitter