Hľadaný výraz: 1Pt 3,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

1

mail   print   facebook   twitter