Hľadaný výraz: 1Pt 3,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa,

1

mail   print   facebook   twitter