Hľadaný výraz: 1Pt 3,10-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. 11 Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. 12 Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.“

1

mail   print   facebook   twitter