Hľadaný výraz: 1Pt 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Podobne ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien,

1

mail   print   facebook   twitter