Hľadaný výraz: 1Pt 2,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

1

mail   print   facebook   twitter