Hľadaný výraz: 1Pt 2,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

1

mail   print   facebook   twitter