Hľadaný výraz: 1Pt 2,13-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, 14 alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. 15 Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí, 16 ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci. 17 Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.

1

mail   print   facebook   twitter