Hľadaný výraz: 1Pt 2,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

1

mail   print   facebook   twitter