Hľadaný výraz: 1Pt 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.

1

mail   print   facebook   twitter