Hľadaný výraz: 1Pt 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,

1

mail   print   facebook   twitter