Hľadaný výraz: 1Pt 1,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,

1

mail   print   facebook   twitter