Hľadaný výraz: 1Pt 1,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi.

1

mail   print   facebook   twitter