Hľadaný výraz: 1Pt 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás.

1

mail   print   facebook   twitter