Hľadaný výraz: 1Pt 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspóre v Ponte, Galácii, Kappadócii, Ázii a Bitýnii,

1

mail   print   facebook   twitter