Hľadaný výraz: 1Pt 5,4, Preklad: Ukrajinský preklad, Počet výsledkov: 1
4 і як явить ся Пастир-Начальник, приймете невянучий слави вінець.

1

mail   print   facebook   twitter