Hľadaný výraz: 1Pt 5,4, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
4 A gdy się okaże on książę pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały.

1

mail   print   facebook   twitter