Vyhľadávaný výraz 1Pt+5,4 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.