Hľadaný výraz: 1Pt 5,4, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
4 והיה בהגלות שר הרעים תשאו עטרת הכבוד אשר לא תבל׃

1

mail   print   facebook   twitter