Hľadaný výraz: 1Pt 5,4, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
4 A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

1

mail   print   facebook   twitter