Hľadaný výraz: 1Pt 5,4, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
4 a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

1

mail   print   facebook   twitter