Hľadaný výraz: 1Pt 5,4, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
4 abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.

1

mail   print   facebook   twitter