Hľadaný výraz: 1Pt 1,3, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
3 Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýžto podle mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,

1

mail   print   facebook   twitter