Hľadaný výraz: 1Pt 1,3, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
3 Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději,

1

mail   print   facebook   twitter