Hľadaný výraz: 1Pt 1,24, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
24 Ponieważ wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowieka jako kwiat trawy; uwiędła trawa i kwiat jej opadł;

1

mail   print   facebook   twitter