Hľadaný výraz: 1Pt 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“

1

mail   print   facebook   twitter