Hľadaný výraz: 1Pt 1,10, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
10 o ktorom spasení snažne pátrali a zpytovali proroci, ktorí prorokovali o milosti, vzťahujúcej sa na vás,

1

mail   print   facebook   twitter