Hľadaný výraz: 1Pt 1,10, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
10 את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הנבאים על החסד השמור לכם׃

1

mail   print   facebook   twitter