Hľadaný výraz: 1Pt 1,1, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
1 פטרוס שליח ישוע המשיח אל תושבי תפוצות פנטוס גלטיא קפודקיא אסיא וביתוניא׃

1

mail   print   facebook   twitter