Hľadaný výraz: 1Pt 1,1, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii,

1

mail   print   facebook   twitter