Hľadaný výraz: 1Mach 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Jeho veľmoži sa ujali vlády, každý na svojom mieste.

1

mail   print   facebook   twitter