Hľadaný výraz: 1Mach 1,67, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
67 Veľmi veľký hnev doľahol teda na Izrael.

1

mail   print   facebook   twitter