Hľadaný výraz: 1Mach 1,65, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
65 Ale mnohí v Izraeli sa zocelili a urobili si pevné predsavzatie, že nebudú jesť nič nečisté. Radšej volili smrť, než by sa poškvrnili pokrmami

1

mail   print   facebook   twitter