Hľadaný výraz: 1Mach 1,62, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
62 Dvadsiateho piateho dňa toho mesiaca obetovali na oltári, ktorý slúžil za oltár (zápalných obetí).

1

mail   print   facebook   twitter