Hľadaný výraz: 1Mach 1,59, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
59 Knihy zákona, ak niektoré našli, pálili a trhali.

1

mail   print   facebook   twitter