Hľadaný výraz: 1Mach 1,57, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
57 Pätnásteho kisleva roku stoštyridsiateho piateho postavili na oltár ohavnosť spustošenia. Aj po júdskych mestách nastavali oltáre

1

mail   print   facebook   twitter