Hľadaný výraz: 1Mach 1,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 Dávidovo mesto si vybudovali na pevnosť s vysokým a silným múrom a s mocnými vežami.

1

mail   print   facebook   twitter