Hľadaný výraz: 1Mach 1,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Ženy a deti odviedli do zajatia a dobytok zhabali.

1

mail   print   facebook   twitter