Hľadaný výraz: 1Mach 1,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Po dvoch rokoch poslal kráľ do júdskych miest najvyššieho daňového vyberača. I prišiel do Jeruzalema s mocným vojskom.

1

mail   print   facebook   twitter