Hľadaný výraz: 1Mach 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Prenikol až na kraj sveta a nabral koristi u mnohých národov. Zem pred ním umĺkla. Spyšnel a jeho myseľ sa pozdvihla.

1

mail   print   facebook   twitter