Hľadaný výraz: 1Mach 1,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Zem sa pohla nad tými, čo na nej bývali, celý dom Jakubov sa obliekol do pohanenia.

1

mail   print   facebook   twitter