Hľadaný výraz: 1Mach 1,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Každý mladoženích začal horekovať, nevesta sa zachádzala žiaľom v spálni.

1

mail   print   facebook   twitter